Interneta vietnes www.adrlab.lv privātuma politika

Lai lietotu SIA "STABBURAG", reģ. numurs 45403048103, juridiskā adrese Vīlandes iela 8-2, Rīga, LV-1010, (turpmāk tekstā – STABBURAG) interneta vietni  www.adrlab.lv (turpmāk tekstā – Interneta vietne) un veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika).

Vispārīgie noteikumi

1. Privātuma politika tiek piemērota visos gadījumos, kad Pircējs izmanto Interneta vietni (lai iegādātos Preces, abonētu jaunumus utt.) un iesniedz vai koriģē jebkādus savus personas datus, kā arī tad, kad Pircējs sniedz jebkādu citu personisku informāciju Interneta vietnē, piemēram, atsauksmes, komentārus utt.

2. Pircēja datu vākšanas un apstrādes pamatojums ir preču pārdošana Pircējam.

3. STABBURAG pārvalda un apstrādā Pircēja sniegtos datus saskaņā ar šajā privātuma politikā un tiesību aktos noteiktajiem mērķiem, līdzekļiem un kārtību.

Personas datu vākšana, apstrāde

4. Pircēja dati statistikas vajadzībām tiek apstrādāti tadā veidā, lai netiktu atklāta Pircēja identitāte.

5. Personas dati par Pircēju, kura dati tiek pārvaldīti, pamatojoties uz viņa piekrišanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no piekrišanas dienas.

Personas datu pārsūtīšana trešajām personām

6. STABBURAG ir tiesības Pircēja datus nodot trešajām personām tik lielā mērā, cik tas ir saistīts ar preču pārdošanas īstenošanu:

6.1 sūtījumu piegādes dienestiem, kravas pārvadājumu uzņēmumiem tiek nodoti Pircēja dati, kas nepieciešami preču piegādei;

6.2 preču ražotājam/piegādātājam var tikt nodotas Pircēju atsauksmes par Precēm;

6.3 citos gadījumos un kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Personas datu iesniegšana, koriģēšana un dzēšana

7. Pircējam ir jāiesniedz personas dati, reģistrējoties Interneta vietnē, ja Pircējs vēlas iegādāties Preces un/vai saņemt Pārdevēja informatīvās vēstules

8. Pircējs nodrošina, lai Interneta vietnē iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoši, t. i., ja personas dati ir mainījušies, Pircējam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.

9. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā, sazinoties pa e-pastu info[at]stabburag.lv, atsaukt savu piekrišanu, viņa personas datu apkopošanai un apstrādei, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar personas piekrišanu. Pēc tam, kad Pircējs ir atsaucis savu piekrišanu, Pircēja konts Interneta vietnē tiek dzēsts.

10. Pircējam ir tiesības prasīt, lai STABBURAG dzēš Pircēja datus, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pircēja piekrišanu.

11. Ja Pircējs uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot datu aizsardzības prasības, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Nobeiguma noteikumi

12. STABBURAG ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem daļēji vai pilnīgi mainīt Privātuma politiku, publicējot to Interneta vietnē vai informējot Pircējus pa e-pastu. Privātuma politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publicēšanas dienas.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai tās lietošana būtu ērtāka un drošāka.

Turpinot lietot šo interneta vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

Sīkdatņu politika